Bli med HP – driv bærekraftig virksomhet

FeaturedImages sustainability 02
Bærekraft står høyt på agendaen om dagen – også hos HP. I følge HP er det å drive bærekraftig virksomhet ikke bare det riktige å gjøre – det danner også grunnlaget for innovasjon og vekst. På denne måten sikrer du en bedre og sunnere bedrift på lang sikt. 
Lurer du på hvilke initiativ HP tar innen bærekraft og hvordan du også kan dra nytte av dette? Vi lister dem gjerne opp for deg.

Årlig gjennomgang

La oss ta det viktigste først. Den som vil oppnå noe bør ha et klart mål. For å nå det målet på en så effektiv måte som mulig, bør man ha en plan. I mange år nå har HP formulert sin visjon om bærekraft og tiltakene som er tatt i en omfattende årsrapport. Hvordan ser bærekraftsplanen din ut?

Miljørelaterte tiltakspunkter

 • MPS Carbon Neutral Printing
  Managed Print Services-kunder kan redusere eller til og med nøytralisere sine klimagassutslipp ved å bruke Carbon Neutral Printing. HP investerer i karbonkompensasjonsprosjekter som skogplanting og fornybar energi. For eksempel støtter HP Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD+-prosjektet på Borneo. Avskogingen stoppes for å opprettholde karbonrike tropiske torvmarker. Takket være dette prosjektet er blant annet 65 000 hektar skog vernet.
 • HP Device as a Service (HP DaaS)
  Skiftet til HP DaaS på PC-er fører til redusert miljøpåvirkning. Det fungerer ved at HP DaaS ser på hele produktsyklusen. Oppmerksomhet rettes mot gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av brukte råvarer. Selve enhetene blir også gjenbrukt eller pusset opp, jevnlig oppgradert og vedlikeholdt. Som et resultat varer enhetene lenger, og det blir mindre avfall.
 • HP Instant Ink
  Med HP Instant Ink forhindrer du sløsing, og som forbruker blir du forsynt med nye blekkpatroner i tide, slik at du aldri går tom. I tillegg kan brukerne enkelt returnere de tomme patronene for resirkulering.

Menneskerelaterte handlingspunkter

 • Menneskerettighetene respekteres
  HP er forpliktet til å respektere menneskerettighetene i all sin virksomhet, inkludert å sikre helse og sikkerhet til sine ansatte. I tillegg opprettholder HP en inkluderende kultur som ikke tolererer diskriminering eller trakassering.
 • Etisk ansvarlig og bærekraftig forsyningskjede
  Partnerne og leverandørene som HP samarbeider med, må også operere på en etisk ansvarlig og bærekraftig måte. For eksempel hjelper HP dem med å forbedre miljøprogrammene sine.
 • Frivillig arbeid oppfordres
  HP-folk oppfordres til å stille opp som frivillig. I 2019 brukte 8 850 ansatte til sammen rundt 145 000 timer i lokale frivillige organisasjoner i 51 land.

Det er klart: HP opererer på en bærekraftig måte. Gjør du?