Sikkerhet

Hybridhverdagen medfører at flere jobber hjemmefra enn aldri før - og de cyberkriminelle vet at mange ikke har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass. I tillegg er grensene mellom jobb og privatliv visket ut, og de færreste ansatte har forståelse for krav fra IT om å bruke ulike enheter til ulike oppgaver.

Trendene peker i samme retning: flere arbeidsoppgaver utføres utenfor IT-avdelingens infrastruktur, og havner dermed utenfor deres beskyttelse og kontroll.  Klientenhetene er ute på egenhånd, og er kun så trygge som sikkerhetsfunksjonene bygget inn i maskinen. Heldigvis finnes HP Wolf Security - omfattende endepunktsbeskyttelse som begynner med maskinvaren og strekker seg over både programvare og tjenester.

Les mer om hvordan ta gode forholdsregler i vår sikkerhetssjekkliste (pdf), og lær mer fra vårt utvalg av whitepapers. Du kan også høre aktuelle historier om norske sikkerhetsbrudd på HP Norges podcast, Sikkerhetsbruddet.

Image

Sikkerhet

Hybridhverdagen medfører at flere jobber hjemmefra enn aldri før - og de cyberkriminelle vet at mange ikke har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass. I tillegg er grensene mellom jobb og privatliv visket ut, og de færreste ansatte har forståelse for krav fra IT om å bruke ulike enheter til ulike oppgaver.

Trendene peker i samme retning: flere arbeidsoppgaver utføres utenfor IT-avdelingens infrastruktur, og havner dermed utenfor deres beskyttelse og kontroll.  Klientenhetene er ute på egenhånd, og er kun så trygge som sikkerhetsfunksjonene bygget inn i maskinen. Heldigvis finnes HP Wolf Security - omfattende endepunktsbeskyttelse som begynner med maskinvaren og strekker seg over både programvare og tjenester.

Les mer om hvordan ta gode forholdsregler i vår sikkerhetssjekkliste (pdf), og lær mer fra vårt utvalg av whitepapers.

Image
Image
Image
Image