HP Sustainable Impact Report 2021

c08228880

Hvert år publiserer HP en rapport om fjorårets bærekraftsarbeid. Nå er rapporten for 2021 klar!

HP tar bærekraft på alvor. «Vi står overfor en samling med globale utfordringer som setter selve samfunnsfundamentet vårt på prøve,» sier HP CEO Enrique Lores i rapporten. «Av alle utfordringene verden går i møte, er ingen større enn klimakrisen.»

HP har som kjent mål om å være verdens mest bærekraftige og rettferdige teknologiselskap. Denne målsetningen er rotfestet i vitenskapelige metoder og tar sikte på områdene hvor HP kan ha den største positive påvirkningen: Konkrete handlinger for klimaet, forbedrede rettigheter for mennesker, og utjevning av tilgangen på digitale ressursser.

Les hvordan HP gjør dette i oppsummeringen av bærekraftsrapporten:

SI art img 01

Vil du bare ha et kjapt overblikk, kan du besøke HPs Sustainable Impact-sider.

Og vil du virkelig gå i dybden, kan du lese hele rapporten også:

SI art img 02