Reduser organisasjonens karbonfotavtrykk

FeaturedImages sustain 03

Samfunnsansvar står høyt på agendaen i mange organisasjoner. Arbeidsgivere innser tross alt at det er alles oppgave -også bedriftenes – å sikre et bedre klima. Derfor er det viktig å drive forretninger på en bærekraftig måte.

Liten innsats, store resultater

HP driver også forretninger på en sosialt ansvarlig måte og kan hjelpe din organisasjon med dette – på et teknologisk nivå. Reduser organisasjonens CO2-utslipp gjennom å ta noen små grep som gir stor effekt.

Begrens reisetiden

Før pandemien var forretningsreiser noe vi drev med til stadighet – gjerne med personbil, eller med fly på vei til møter og konferanser i utlandet. Krisen har lært oss at veldig mye kan gjøres med nettmøter, noe som har redusert reisevirksomheten, og dermed CO2-utslippene.

Det vi sjelden tenker på, derimot, er strømforbruket knyttet til prosessering og sending av video. En time med videokonferanse fører til CO2-utslipp på mellom 150 og 1000 gram. Slår du av webkameraet, og holder deg til audio, reduseres karbonfotavtrykket ditt med hele 96%. Tenk deg derfor om to ganger før du skrur på webkameraet ditt.

Planlegg innkjøpene

I dag ser vi korte leveringstider som normalt. Bestiller du noe i dag, blir det gjerne levert i morgen, eller en av dagene etter. Dette øker transporttrafikken (ikke bare på veiene, men også i luften), og dermed CO2-utslippene. Planlegger du innkjøpene, kan du konsolidere bestillinger, få mer sendt på en gang, og dermed redusere transportbehov og CO2-utslipp.

Når HP skal sende produkter fra fabrikkene i Kina til Europa, favoriserer de jernbane fremfor lufttransport. Selv om jernbanetransport har minimalt høyere CO2-utslipp enn sjøtransport, er den langt raskere, billigere, og har fortsatt langt lavere utslipp enn flyfrakt.

air vs ocean vs rail
Sørg for et CO2-nøytralt utskriftsmiljø

HP Managed Print Services (MPS)-kunder kan redusere karbonavtrykket for hele livssyklusen til utskriftsutstyret til null. Og det gjennom en kombinasjon av tiltak; inkludert utslippsreduksjoner og -kompensasjoner.

HP investerer i karbonkompensasjonsprosjekter som støtter ikke bare kampen mot klimaendringer, men også FNs bærekraftsmål. Tenk på prosjekter som støtter skogplanting eller fornybar energi.

HP grunnla også Sustainable Forest Collaborative og vil samarbeide med WWF og andre frivillige organisasjoner for å gjenopprette, beskytte og forvalte mer enn 80 000 hektar skog.

Se på ende-til-ende-kjeden

Med tanke på mer bærekraftig virksomhet er det lurt å se på helheten, ikke bare på enkeltdeler. HP bruker for eksempel resirkulerte materialer for å lage nye produkter. Disse nye produktene er på sin side også resirkulerbare. Og hvis det ikke var nok, bruker HP miljøvennlig bulkemballasje for å skape mindre avfall og spare deg for tid når du skal rulle ut nye enheter.

Bærekraftig entreprenørskap: en del av det hybride arbeidsmiljøet

Bærekraftig entreprenørskap tar sin plass i hybridhverdagen. På denne måten kan ansatte jobbe hvor og når de vil, samtidig som det blir lett for dem å ta samfunnsansvarlige valg.