WWF og HP bevarer 80.000 hektar skog

WWF og HP samarbeider om skog

World Wildlife Fund (WWF) og HP samarbeider for å bevare skog i Kina og Brasil. Les hvordan!

Moderne bedrifter forstår at de må opptre på en sosialt ansvarlig måte. Det har HP skjønt for lenge siden. Allerede i 1960 sa David Packard at selskaper eksisterer for å gjøre noe sammen som de ikke kan gjøre alene, og dermed bidra til samfunnet på en meningsfull måte.

“I think many people assume, wrongly, that a company exists simply to make money. While this is an important result of a company’s existence, we have to go deeper and find the real reasons for our being.

As we investigate this, we inevitably come to the conclusion that a group of people get together and exist as an institution that we call a company so they are able to accomplish something collectively which they could not accomplish separately. They are able to do something worthwhile— they make a contribution to society (a phrase which sounds trite but is fundamental).

David Packard, 1960

I 1987 lanserte HP et resirkuleringsprogram for maskinvare, og på 90-tallet ble gjenvinningsprogrammer for blekkpatroner og tonerkassetter introdusert. Takket være denne innsatsen oppnådde HP flere milepæler i 2010: da hadde HP laget mer enn 1 milliard blekkpatroner med resirkulert plast, og utviklet verdens første PVC-frie skriver. Og den dag i dag fortsetter HP å strebe etter å gjøre sin virksomhet så bærekraftig som mulig.

I 2019 inngikk HP og WWF sitt “Sustainable Forest Collaborative“. Siden den gang har HP jobbet tett med WWF og andre frivillige organisasjoner, ikke bare for å beskytte, men også for å restaurere 80.000 hektar skog i Kina og Brasil.

WWF logo

En positiv fremtid for skogen

Spesifikt donerer HP hele 11 millioner dollar til WWF for å støtte 2 prosjekter:

  • Å gjenopprette deler av den truede atlanterhavsskogen i Brasil.
  • Å forvalte kinesiske statlige gårder og skogplantasjer på en mer bærekraftig måte.

Det er mer

HP hjelper også WWF med å utvikle vitenskapsbaserte mål for verdens skogdekke. Partnerskapet gir uvurdelig veiledning om både kvantitet og kvalitet på skogen som trengs i nøkkelregioner, slik at økosystemene kan beskyttes og bevares, og fortsette å være til nytte for mennesker, planter, og dyr. Med eksterne verktøy utviklet av HP kan organisasjoner lettere beregne fordelene for klima, vann og biologisk mangfold man får ut av ulike tiltak.

Et bærekraftig, hybrid arbeidsmiljø

HP legger stor vekt på bedriftenes bærekraft som en viktig del av fremtidskontoret. Vår tids ansatte velger hvor de skal jobbe som en funksjon av oppgavene sine. De foretrekker å utføre fokusoppgaver på hjemmekontoret, hvor de får være i fred og kan konsentrere seg optimalt. I tillegg slipper de å reise inn til et sentralt kontor, som reduserer deres karbonfotavtrykk. I tillegg ønsker ansatte også å jobbe bedre. For eksempel mener de det er viktig å bruke mer miljøvennlige teknologier, som HP PageWide. Med PageWide brukes det langt mindre strøm per side, som både reduserer kostnadene og forbedrer det økologiske fotavtrykket. Og arbeidsgiverne? De er klar over at ansatte finner dette stadig viktigere, og samtidig ser de det som positivt at de som organisasjon kan være med å utgjøre en forskjell.

Det er soleklart: samfunnsansvar er et must i det hybride arbeidslivet.


OM WWF

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. De jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene, som vi alle er så glad i og avhengig av: skoger, ferskvann, hav, mat og dyr.

De jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter. De snakker på vegne av korallrevene, elvene, regnskogene, isbreene og alle verdens arter og leveområder som ikke selv kan tale sin sak.

Les mer om WWF på https://www.wwf.no/