Slik motiverer du hybridteamet ditt

FeaturedImages motiverhybrid
I dag jobber du og dine ansatte overalt – på kontoret, hjemme, og på farten. Slik veileder og motiverer du teamet ditt i et hybrid arbeidsmiljø.

Gode ​​avtaler gir gode medarbeidere

Hybridhverdagen karakteriseres av arbeid som er uavhengig av sted og tid. Men hvordan takler du dette som leder? Skal folkene dine bestemme arbeidsplass og arbeidstid helt selv, eller i samråd med deg og resten av ledergruppen? De som gjør skikkelige avtaler om dette vil unngå misforståelser.

Tydelig kommunikasjon

Det er ikke noe problem at du ikke lenger ser dine ansatte fysisk hele tiden. I blant jobber du hjemmefra, mens noen av de ansatte drar på kontoret, og andre ganger sitter du på kontoret selv, mens det er godt med armslag på fleksiplassene. Tydelig kommunikasjon er dog viktig. Her er noen punkter å huske på:

  • Kommuniser effektivt og proaktivt.
    Forklar hvorfor du gjør noe på en bestemt måte. På denne måten unngår du at ansatte blir irritert fordi de ikke forstår logikken bak avgjørelsen.
  • Velg den beste kommunikasjonsmetoden.
    Hva ønsker du å kommunisere? Enkle ting kan kommuniseres via e-post. For vanskeligere saker, som krever litt mer forklaring, kan det være best å kommunisere via et videomøte. På denne måten kan du se reaksjonene til dine ansatte, og du kan ta deg tid til å rydde opp i eventuelle misforståelser.
  • Gi verdifull tilbakemelding.
    Tilbakemelding er bare verdifull hvis det hjelper dine ansatte. Forklar derfor tilbakemeldingen din og snu noe negativt til noe positivt. På denne måten forstår kollegene dine tilbakemeldingene bedre, og du hjelper dem til å jobbe effektivt med dem.

Gjensidig tillit er viktig

Hybridhverdagen er tuftet på gjensidig tillit. En gammeldags, kontrollerende arbeidskultur går ikke hånd i hånd med denne fleksible måten å jobbe på. Skal du stimulere gjensidig tillit i organisasjonen, er det ikke bare viktig å gjøre gode avtaler. Å sette av tid til de ansatte er også en del av løsningen. Dette kan gjøres via en ukentlig videosamtale der du spør hvordan ting går og der du måler eventuelle problemer eller bekymringer.