Work Happy: Fleksibilitet er nøkkelen til suksess

i JGfpZZx X4

Hybridarbeid er den siste store næringslivstrenden, og på alles lepper om dagen – men det er ikke noe nytt. HP innførte flexitid allerede i 1967, på sin europeiske produksjonsenhet i Böblingen. Den gangen gjaldt konseptet med «kjernetid», og de ansatte kunne komme og gå som de ville, så lenge de var på plass i kjernetiden mellom halv ti og halv fire, og jobbet en full arbeidsdag.

Mange norske arbeidsplasser følger fortsatt denne modellen – selv om den nå føles rigid og gammeldags. Å komme tilbake til kjernetid og faste obligatoriske kontordager er ikke populært etter to år hjemme. Ny forskning viser at ansatte er mest fornøyde når de selv får velge hvilke dager de er på kontoret og hvilke dager de jobber hjemmefra.

Med gode bærbare PC-er til alle ansatte, og fysiske VPN-nøkler via smartkort eller USB-dongler, har det vært en smal sak for HP-ansatte å koble seg på bedriftens intranett fra tidlig 2000-tall.

«Da jeg begynte i HP, fikk jeg mitt første møte med en hybrid arbeidsmodell», forteller Almira Osmanovic, Channel Marketing Manager i HP Norge. «Plutselig var det ingen som la seg opp i når jeg kom om morgenen eller når jeg dro om ettermiddagen, og jeg hadde alt utstyret jeg trengte for å gjøre jobben min uansett om jeg var på jobbreise eller valgte å bli hjemme. Det var resultatene som var viktig, å holde løfter og å oppfylle forventninger – ikke detaljene rundt hvordan jeg fikk det til.»

Fleksibilitet har alltid gitt effekt

i sgZNJhL X4
En lett og kraftig HP Elite Dragonfly G3 lar Almira jobbe hvor som helst.

Det har imidlertid ikke alltid vært lett for næringslivsledere å gi slipp på kontrollen. Spesielt de som er av den eldre garde, og mener de har en velprøvd oppskrift på suksess, har problemer med å skulle avvike fra modellen – selv om tallene sier at det lønner seg.

Wired skriver Megan Carnegie om pionerene innen hybridarbeid. Allerede i 1973 ble det forsket på effekten av fjernarbeid i en landsdekkende bedrift. Et stort forsikringsselskap åpnet for at en gruppe ansatte i California kunne jobbe hjemmefra via telefon et par dager i uka, og reise inn til et lite satellittkontor i nærheten av hjemmet de resterende dagene. Dette kontoret, opprettet for anledningen, lå nærme nok til at de kunne bruke kollektivt, sykle eller gå til fots – og dermed slippe å begi seg ut i Los Angeles’ ekstreme trafikk.

Alt arbeidet ble loggført og analysert, og resultatene var utelukkende positive. I løpet av ni måneder gikk turnover ned fra 35 % til null, produktiviteten økte med 15 % og sykefraværet falt drastisk. Ryktet gikk, og flere selskaper innførte lignende ordninger, men én trend viste seg å gjenta seg igjen og igjen: Produktiviteten økte, besparelsene begynte å bli gjeldende – og så trakk noen fra ledelsen i nødbremsen. De skjønte seg ikke på disse datagreiene, og mente at å jobbe, det var noe man gjorde på jobben – under oppsyn.

Tillit må til

Nå er heldigvis de fleste av disse industrielle dinosaurene utdødd, og de fra etterkrigsgenerasjonen som fortsatt er yrkesaktive har begynt å innse at kolleger fra andre generasjoner har sitt å komme med. Fleksibilitet er den nye normen, og generasjon Z har helt andre forventninger og krav enn det man finner hos generasjon X.

I bunn og grunn handler det hele om tillit. «Hos HP ble det tatt som en selvfølge at jeg kom til å gjøre jobben min etter beste evne uten at min nærmeste leder trengte å stå og puste meg i nakken», forteller Almira Osmanovic. «Det var mitt ansvar å få jobben gjort, og opp til meg hvor og når jeg ville gjøre den.»

For mye av det gode

i fx2dZVP X4
En ekstern skjerm øker effektiviteten når man skal jobbe konsentrert, enten man er på stillerommet eller hjemmekontoret.

Å jobbe utelukkende hjemmefra er likevel ikke ideelt. «Da pandemien startet, var HP blant de første til å sende hjem alle ansatte», sier Almira. «Strenge, globale regler ble innført, og tilgangen til kontorlokalene ble sterkt begrenset. Vi var vant til å jobbe effektivt via interne chattekanaler, som Windows Live Messenger, Skype for Business og Teams, men plutselig fikk vi ikke se hverandre – og heller ikke kundene.»

Etter to år med tvunget hjemmekontor, har de fleste blitt veldig glade for å komme tilbake på kontoret – men det er noen ting folk ikke har savnet. Spesielt i byen er utfordringene mange. Å sitte i kø, eller stå som sild i tønne på overfylt kollektivtransport, er noe de færreste liker. Et åpent og støyende kontorlandskap er et annet problem. Folk på cellekontor trives generelt bedre enn de som må nøye seg med en fleksiplass i «fabrikkhallen» – og har lavere sykefravær i tillegg.

Og løsningen? Det er så klart å jobbe hybrid. Selv om mange bedrifter kastet ut alt som het cellekontor for femten år siden, og har kronisk mangel på vegger og stillerom, er det lett å la de ansatte jobbe stille og konsentrert hjemmefra ved behov.

Arbeidsgiver holder ikke lenger alle kortene

En pan-europeisk undersøkelse utført av Owl Labs i 2022 viser tydelig at ansatte stiller større krav til fleksibilitet – og at det er selgers marked når det gjelder arbeidskraft og kompetanse. Her i Norden bytter vi jobb oftere enn noen andre; 43 % byttet jobb i løpet av de siste to årene, sammenlignet med 28 % i Tyskland og bare 22 % i Frankrike.

Sett under ett, er det mangel på fleksibilitet som er den største grunnen til at folk takker nei til et jobbtilbud. Hele 37 % oppgir rigid arbeidstid som det verste, mens 28 % mener at det å måtte jobbe fulltid på kontoret hele uka blir uaktuelt.

Men, likevel – 46 % bekymrer seg for at fjernarbeid vil føre til at de får mindre innflytelse på jobben – at det at de ikke blir sett, betyr at de heller ikke blir hørt. Så hvordan kan arbeidsgiver forsikre seg om at alle ansatte blir inkludert?

Kontoret som samhandlingsarena

i GVrrCrX X4
Møteromsutstyr og bærbare PC-er med HP Presence integrerer alle sømløst i møtet, uansett om de er på kontoret eller sitter et annet sted.

I møte med den nye arbeidshverdagen, og kravene fra nye og yngre ansatte, får kontoret en ny rolle. Det er ikke lenger stedet folk drar hver dag for å jobbe: Det er en møteplass, en arena for samarbeid og dialog.

For at det skal fungere optimalt, er det viktig å ha en møteromsløsning som er laget med hybridarbeid i tankene. Det er her HP Presence kommer inn: møteromsteknologi med rot i HPs mange tiår med erfaring innen hybrid arbeid. HP Presence er et system som lever på tvers av enheter, og finnes i både laptoper og møteromsutstyr. Det sikrer at alle får en plass rundt bordet – uansett om de er fysisk til stede, jobber hjemme eller er ute på reise.

Les mer om fremtidens kontor

HP har samlet mye stoff om den nye arbeidshverdagen på fremtidskontoret.no, fordelt på temaene hybridarbeid, sikkerhet og bærekraft. «Riktig utstyr er en viktig faktor for å lykkes med hybridarbeid», avslutter Almira, «men alt starter med riktig kompetanse.»

i xNvL74H

Work happy

Hva skjer når gamle sannheter møter ny virkelighet?
Se video

i PcfdTVD

HP Elite Dragonfly G3

Kanskje den beste forretnings-PC digi har testet?
Les testen