Global 100: verdens mest bærekraftige selskaper

FeaturedImages Global100 2023

Bærekraft har blitt et avgjørende fokus i alle sektorer, med selskaper over hele verden som erkjenner behovet for å redusere sin miljøpåvirkning og ta samfunnsansvar. Ønsker man å orientere seg om hvilke selskaper som tar dette ansvaret på alvor, er Corporate Knights Global 100 en god kilde. Global 100 er en årlig, uavhengig analyse av rundt 7000 selskaper, gjennomført av det kanadiske finansmagasinet Corporate Knights. HP har vært på listen de siste åtte årene, og i år har vi gleden av å se tre norske selskaper markere seg.

Atea, Orkla og Storebrand har alle kommet på Global 100-listen for 2023. Atea sikret seg 49. plassen på listen (opp fra 51), mens Orkla rangerte på 70. plass (ny av året), og Storebrand sikret seg 82. plassen (ned fra 55). Norden er godt representert, med tre svenske, fire finske og hele seks danske bedrifter på listen.

HP oppnådde også en imponerende plassering på Global 100-listen for 2023, med en 39. plass. Dette er det åttende året på rad HP har vært på listen. HP har blitt anerkjent for sine bærekraftstiltak innenfor flere områder, inkludert klimaendringer, ressursbevaring og samfunnsansvar. Du kan se hele oversikten her, blant dem Clean200-listen, hvor HP har vært i de topp ti fem år på rad. Det er også verdt å nevne at HP toppet Newsweeks liste over Amerikas mest ansvarlige selskaper i 2022, for fjerde gang, og bekrefter dermed sin forpliktelse til bærekraft på globalt nivå.

global100 2023

Disse prestasjonene viser den økende betydningen av bærekraft i IT-bransjen. Mens verden står overfor miljøutfordringer som klimaendringer, er det blitt avgjørende for selskaper å ta proaktive tiltak for å minimere sin påvirkning på miljøet og fremme samfunnsansvar. Corporate Knights Global 100-listen fungerer som en verdifull referanse for å vurdere bærekraftsprestasjonene til selskaper, og inkluderingen av norske selskaper som Atea, Orkla og Storebrand, samt HP, understreker deres innsats på dette området.

Med kilder som Corporate Knights Global 100-listen, blir det enklere for forbrukere å spille en avgjørende rolle i å fremme bærekraft i IT-bransjen. Ved å støtte selskaper som prioriterer bærekraft gjennom sine kjøpsbeslutninger, kan forbrukerne bidra til å skape et marked som belønner og oppmuntrer til bærekraftige IT-løsninger, produkter og tjenester. Dette gir et incitament for selskaper til å forbedre sin bærekraftsytelse og ta mer ansvar for miljøet og samfunnet.

Atea, Orkla og Storebrand har alle tatt konkrete skritt for å integrere bærekraft i sine forretningsmodeller. Atea har for satt seg fore å være 100% sirkulære innen 2023, ved å sørge for at alt de selger blir gjenbrukt, reparert eller resirkulert. Orkla har på sin side satt ambisiøse mål for klima og bærekraft, blant annet å først halvere utslippene innen 2030, og så nå netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2045. Storebrand er kjent for sin ledende rolle innenfor bærekraftige investeringer, og har satt klare retningslinjer for å unngå investeringer i selskaper som er involvert i kull og våpen.

HP viser sitt engasjement for bærekraft gjennom sine globale initiativer. Selskapet har satt seg ambisiøse mål for å redusere sin klimapåvirkning, blant annet å være karbonnøytralt i sine operasjoner og levere bærekraftige produkter og tjenester til kundene sine. HP har også fokusert på sirkulær økonomi, resirkulering av elektronikk og samfunnsansvar gjennom ulike programmer og partnerskap. Du kan lese mer om HPs bærekraftsarbeid her på fremtidskontoret, eller på hp.com.

Corporate Knights Global 100 er et viktig verktøy for å vurdere selskapers bærekraftsprestasjoner. Rangeringen tar hensyn til ulike kriterier, som klimaeffektivitet, ressursbruk, ansvarlig ledelse og samfunnsengasjement. Selskaper som Atea, Orkla, Storebrand og HP har alle oppnådd imponerende plasseringer på denne rangeringen, noe som viser deres engasjement for bærekraft og ansvarlig forretningspraksis.

Bærekraft i IT-bransjen handler ikke bare om å redusere miljøpåvirkning, men også om å bidra til en mer inkluderende og rettferdig økonomi og samfunn. Dette inkluderer tiltak som fremmer mangfold, likestilling og rettferdig arbeidspraksis. Selskaper som prioriterer bærekraft integrerer også ofte sosiale og samfunnsmessige hensyn i sin forretningsstrategi.

Som norske forbrukere kan vi også spille en aktiv rolle i å fremme bærekraft i IT-bransjen, både på jobb og privat. Ved å støtte selskaper som er engasjert i bærekraft og ansvarlig forretningspraksis, kan vi bidra til å skape et mer bærekraftig næringsliv og samfunn. Vi kan også ta informerte kjøpsbeslutninger ved å velge produkter og tjenester som er laget med tanke på miljøet og samfunnet, for eksempel produkter med god energieffektivitet, resirkulerbare materialer eller miljøsertifiseringer. Vi kan også bidra til å redusere elektronisk avfall ved å resirkulere elektronikk på riktig måte og bidra til å spre bevissthet om viktigheten av bærekraft i IT-bransjen blant våre kolleger, venner og samfunnet rundt oss. Bærekraft er en viktig utfordring i dagens globale samfunn, og IT-bransjen har en nøkkelrolle å spille i å drive en positiv forandring. Gjennom et felles engasjement fra selskaper, forbrukere, myndigheter og samfunnet som helhet, kan vi arbeide mot en mer bærekraftig fremtid for både miljøet og samfunnet.