ImageImage

Hvem er ECIT?


I 2013 bestod ECIT av et lite knippe ansatte, som hadde et sterkt ønske om å hjelpe nordiske selskap med deres økonomi og IT løsninger. Siden da, har vi blitt nesten 2.300 ansatte i mer enn 9 land. Blant disse er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Vi i ECIT ønsker å gi kundene våre de beste rådene og sparringene. Vi gjør dette ved å fokusere på lokal tilstedeværelse, og ved å ha kunnskap om kundenes lokale markeder.

Våre tjenester


ECIT leverer IT-tjenester innen hardware, sikkerhet, samhandling, drift og support av systemer som din økonomisjef kan budsjettere med. Slik legger vi til rette for en sikrere og mer forutsigbar hverdag for din bedrift.

Leie - ikke eieIT - teknologien utvikler seg lynraskt, og på få år utvikler datamaskinene seg til å bli både raskere, smartere og sikrere. Er du en av de som krever litt mer av din datamaskin? Da kan det lønne seg å leie, istedenfor å eie. De aller fleste av oss er kjent med konseptet.

Det er lenge siden hyllemeter med DVD’er og CD’er forsvant fra stuen, til fordel for streaming. Biler leases og mobiler swappes. Vi har oppdaget at det er fornuftig å eie det som stiger i verdi, og leie det som taper seg i verdi. Nå har du også mulig til å leie din datamaskin. Det har sine helt klare fordeler.

Slik hjelper vi våre kunder med det grønne skiftet


Verden er i stadig utvikling og vi ønsker å være med å bidra til en bærekraftig retning i samfunnet vi er en del av. Med et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere for å nå målene vi har satt oss, vil vi sette fokus på miljø og klima, likestilling, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bedre utnyttelsen av globale ressurser og ansvarlig forbruk og produksjon. Vi ønsker å være en betydelig pådriver mot «det grønne skiftet» og tørre å si at vi skal være med å bidra til å STOPPE klimaendringene.

På ecitshop.no fremmer vi klimavennlige produkter med tanke på frakt, produksjon, resirkulert materiale i produktene og forlenget levetid. Vi kan også bistå deg med tjenester for avhenting av brukt IT-utstyr, for å sikre at dette blir håndtert på riktig måte med tanke på ombruk og/eller resirkulering. Inkludert i disse tjenestene får du med klimarapporter til din bedrifts klimaregnskap.

ECIT Solutions One har en årrekke jobbet med å ta effektive grep for å minske negativ innvirkning på miljø og samfunn, og med vår bærekraftstrategi tar vi et enda tydeligere steg i denne retningen.

Image
Image

Rolfsbuktveien 4A, 1364 Fornebu

+47 227 21 414

hei@ecit.no