Hybridarbeidets globale fremtid

Artikkelheader WRI

HPs globale hybridarbeid-undersøkelse, Work Relationship Index, utforsker hvor knyttet folk føler seg til jobbene sine rundt om i verden og hvordan arbeidsgivere kan respondere.

Endringene er tydelige verden over. Bruken av offentlig transport i New York og London har sunket med mer enn 30% fra nivåene før pandemien. Kafeer og barer i bykjernene, hvor kontorarbeidere pleier å ta seg en kaffe eller en øl etter jobb, er langt stillere på mandager og fredager, når de fleste med mulighet for hybridarbeid jobber hjemmefra. Med færre mennesker som vindusshopper i lunsjpausen eller etter arbeidstid, har fottrafikken nær butikker i storbyområdene gått ned med 20%. I tillegg ser vi en oppblomstring av digitale nomader, hvor fjernarbeidere migrerer til byer med lavere kostnader og/eller mer behaglige temperaturer, i alt fra Tirana i Albania til Phuket i Thailand.

Den globale overgangen til fjern- og hybridarbeid har kommet for å bli. Denne endringen har skapt et vannskille, med konsekvenser som rekker langt utenfor selve arbeidslivet. Uttrykk som den store oppsigelsen, den store omrokeringen, og «quiet quitting» har funnet vei inn i ordforrådet, og avslører endringer i folks holdninger til hvor og hvordan de jobber. I sin største arbeidsplassstudie til nå bestilte HP en global undersøkelse av mer enn 15 500 kunnskapsarbeidere, IT-beslutningstakere og forretningsledere rundt om i verden, på tvers av en rekke forskjellige virksomheter og industrier, for å bedre forstå det menneskelige elementet bak disse endringene. Utover å se på hvor eller hvordan folk jobber, søker Work Relationship Index-undersøkelsen å avsløre hva folk tenker og føler om arbeid i dag.

Klikk her for å laste ned siste utgave av rapporten, datert januar 2024.

Den viktigste lærdommen fra undersøkelsen: Verdens forhold til arbeid er anspent, og vi kan se effekten av det på alt fra produktivitet, via mellommenneskelige forhold, til mental og fysisk helse.

Blant de spurte kunnskapsarbeiderne sa bare 27% at de har et sunt forhold til jobben sin, og 57% var enige om at nå er et avgjørende tidspunkt for å omdefinere hvordan vi ser på arbeid.

I områder som spenner fra kompetanseutvikling til helse og velvære, avslører HPs Work Relationship Index en frakobling mellom hva folk rundt om i verden ønsker seg fra jobben og det de opplever. For eksempel sier 69% av kunnskapsarbeiderne at det er viktig at folk blir oppmuntret til å prioritere fysisk og mental helse over arbeid, men bare 23% av gruppen opplever dette konsekvent. 65% av kunnskapsarbeiderne sa at det å oppmuntre til innovasjon på tvers av avdelinger er viktig, men bare 23% føler at de får lov til å gjøre feil på jobben. Og kanskje mest bekymringsfullt: 75% av forretningslederne tror ansatte stoler på deres øverste ledelse, men bare 45% av kunnskapsarbeiderne er enige. Med andre ord, arbeidsgivere som demonstrerer empati, bygger tillit, og utnytter disse mulighetene vil være de som tiltrekker seg og beholder de beste talentene i årene som kommer.

Gi arbeidstakere kontroll over egen hverdag

Ved utgangen av 2023 hadde 39% av kunnskapsarbeiderne rundt om i verden i hybride arbeidsordninger, med de høyeste andelene i engelsktalende land og de laveste i Asia. Ansatte ønsker fleksibilitet i hvor og når de jobber, og arbeidsgivere som gir dem dette kan bygge lojalitet og til og med forbedre produktiviteten. Mer enn 80% av kunnskapsarbeiderne som ble undersøkt i HPs studie sa at de var villige til å gå ned i lønn for å jobbe et sted som tilbyr fleksibiliteten, autonomien, tilknytningen og livsbalansen de ønsker.

En fordel med en hybrid arbeidsuke er å spare verdifull tid ved å unngå daglig pendling, noe arbeidstakere over hele verden nevner som en av de viktigste fordelene med å jobbe hjemmefra. Dette er spesielt meningsfylt i høyt befolkede regioner som India, hvor arbeidere opplever noen av de lengste pendlingstidene i verden: to timer per dag i snitt. Muligheten til å jobbe hjemmefra gir også ansatte evnen til å bestemme hvordan de bruker tiden sin og hvor de gjør sitt beste arbeid. Omtrent to tredjedeler av de spurte kunnskapsarbeiderne sa at det er viktig at de kan velge hvor de jobber, ut i fra hva som gir mest mening på en gitt dag.

Menneskelig tilknytning hjelper ansatte til å trives

Da pandemien blåste som verst oppdaget mange ansatte hvor stor rolle kollegene spilte i sine sosiale liv. Utover gruppeaktiviteter som bursdagsfester og teamlunsjer, kan ansatte som jobber sammen hver dag bygge dype vennskap som forbedrer livene deres både innenfor og utenfor kontoret. Gallup-forskning har vist at det å ha en nær venn på jobben kan påvirke alt fra ansattes tilfredshet til lønnsomhet og sikkerhet. For mange hybridarbeidere utgjør tilknytningen til kollegene en stor grunn til å være på kontoret.

For å hjelpe til med å skape flere muligheter for sosialt samvær, har arbeidsgivere som HP omformet kontorlokalene for å tillate mer sosial interaksjon, samarbeid og plass til å slå av en prat og lade opp.

Velvære er en arbeidsprioritet nå

Å jobbe hybrid kan hjelpe folk til å være mer oppmerksomme på familiemedlemmer, venner og kjæledyr — alle relasjonene som kan forbedre den generelle velværen.

Og å jobbe hjemmefra kan også lindre stress for folk med personlige og familiemessige forpliktelser som ikke passer pent inn i en typisk kontorarbeidsdag. Nesten halvparten av respondentene på tvers av alle bransjer i HPs undersøkelse sa at når deres forhold til jobben ikke er som de ønsker det, kan arbeidsdagen etterlate dem alt for tappet emosjonelt eller fysisk til å fullføre personlige oppgaver. Og 45% av respondentene sa at når de ikke har et sunt forhold til jobben, lider deres forhold til familie og venner.

Teknologi hjelper ansatte med å føle seg sett og hørt, uansett hvor de er

Teknologi — hjemme og på kontoret — er åpenbart avgjørende for å gjøre hybridarbeid mulig. Sikre og pålitelige internettforbindelser, bærbare PC-er de ansatte kan ta med seg rundt, støykansellerende teknologi for å minimere distraksjoner, og møteteknologi som bringer fjernarbeidende og kontorkolleger sammen sømløst, er alle must-haves for å minimere frustrasjon og sikre at ansatte kan være produktive uansett hvor de er.

I HPs undersøkelse sa bare 25% av kunnskapsarbeiderne at de føler seg trygge på at deres selskap vil implementere de riktige verktøyene for å støtte hybridarbeid. Arbeidsgivere som ser på teknologi som et viktig middel for å forbedre ansattes engasjement, forbedrer ikke bare arbeidsflyter og produktivitet, men viser også ansatte at jobbtilfredshet, inkludering, selvbestemmelse og velvære på jobben er kjerneverdier.

Empati er nøkkelen, nå og i fremtiden

Sammen med fleksibilitet, tilkobling og en sømløs opplevelse mellom fjern- og kontorarbeid, er temaet som kom tydelig gjennom i HPs undersøkelse at de fleste mennesker søker empati fra sine arbeidsgivere.

Mens 70% av forretningsledere var enige i at emosjonelt intelligent lederskap er avgjørende for å gå videre, sa 41% av kunnskapsarbeiderne at deres ledere ikke møter deres forventninger på dette området. Empatisk lederskap er faktisk så viktig for ansatte, sa respondentene i undersøkelsen, at de var villige til å kutte lønnen med opptil 11% for å jobbe et sted som tilbyr det.

Arbeidere over hele verden ønsker å bli involvert når bedriften skal ta avgjørelser som vil påvirke livene deres. De ønsker å føle seg vellykkede, både karrieremessig og privat, uten å måtte ofre det ene for det andre. Ikke bare ønsker de å fullt ut være seg selv på jobben, de ønsker arbeidsgivere og ledere som anerkjenner de viktige bidragene de kommer med hver eneste dag.