Et bærekraftig og rettferdig selskap

climateaction

I sin nylig publiserte Bærekraftsrapport for 2022, bekreftet HP sin forpliktelse til å bli et mer bærekraftig og rettferdig selskap. HP har alltid vært et selskap som streber etter innovativ perfeksjon og sosialt ansvar. De mener at ved å kombinere sin teknologiske ekspertise med gode verdier kan de utgjøre en positiv forskjell i verden. I motsetning til skeptikerne som stiller spørsmål ved verdien av en solid ESG-strategi (Environmental, Social & corporate Governance, eller miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk), erkjenner HP at deres vedvarende suksess er avhengig av samfunnene de påvirker.

På grunn av denne grunnleggende troen, er ikke bærekraft et separat initiativ hos HP, men en integrert del av hvordan selskapet fungerer. Det påvirker alt fra produktutvikling, produksjon og distribusjon, tjenester og løsninger som tilpasser seg kundenes behov, til selskapets investeringer i menneskelig potensial.

I løpet av det siste året har det blitt klart at en bærekraftig tilnærming til det å drive business er det riktige valget, både for planeten og for selskapets bunnlinje. I 2022 anerkjente Corporate Knights at over 60% av HPs inntekter møtte deres standard for bærekraftig omsetning, noe som viser at kunder i økende grad foretrekker produkter og tjenester med redusert miljøpåvirkning, som igjen hjelper dem å nå bedriftens bærekraftsmål.

James McCall, bærekraftsdirektør hos HP, understreker behovet for umiddelbare og effektive tiltak for å takle klimaendringene. Selv om målet om netto nullutslipp i 2040 er prisverdig, anerkjenner HP den presserende viktigheten av klimakrisen og dens omfattende konsekvenser for samfunn over hele verden. Derfor har selskapet forpliktet seg til å redusere sine totale verdikjedeutslipp med 50% innen 2030. HPs forpliktelse til en sirkulær økonomi er like bestemt, og lover at 75% av både produkter og emballasje vil komme fra sirkulære ressurser innen 2030.

Selskapets utrettelige innsats innen resirkulering har gitt imponerende resultater, eksemplifisert ved gjenvinning av over 1 milliard blekkpatroner og tonerkassetter. Mer enn 90% av råmaterialene får nytt liv i nye patroner eller blir gitt til andre bransjer for å fremme skapelsen av innovative produkter. McCall understreker nødvendigheten av å omfavne en mer sirkulær økonomi, spesielt i en verden som sliter med gryende ressursknapphet.

Videre fortsetter HP med sitt oppdrag om å bekjempe avskoging. Enten det er HPs eget papir, som allerede er ansvarlig innhentet og tredjeparts-sertifisert til 100%, eller papir brukt av kundene i HPs skrivere, jobber selskapet for å motvirke avskoging fullstendig. Innen 2030 sikter HP på å oppnå en bemerkelsesverdig prestasjon ved å være skog-positiv – sikre at deres handlinger innen papir bidrar til bevaring og gjenoppbygging av skoger.

HP fortsetter også kampen mot avskoging. Enten det gjelder HPs eget papir, som er 100% sertifisert av uavhengige tredjeparter til å komme fra bærekraftige kilder, eller annet papir kundene velger å bruke i HP-skrivere, ønsker selskapet å plante mer skog enn det printes innen 2030.

Koblingen mellom klimaendring og samfunnspåvirkning blir stadig tydeligere. McCall forklarer: “Enten det er våre tiltak for å gi ansatte muligheten til å delta i bærekraftsprosjekter, våre interne mangfold- og inkluderingsprogrammer, våre samfunnsprogrammer, eller rett og slett klimaet – grunnen til at vi forsøker å redde kloden er på grunn av folkene på den. Derfor er det å holde folk i sentrum av programmene våre nøkkelen til å forme den visjonen vi ønsker å se og den type lederskap vi ønsker å ta i bransjen.”

Det er grunnen til at det å beskytte planeten og det å styrke menneskene på den må gå hånd i hånd.

I USA identifiserte 46% av HPs nye ansettelser i 2022 seg selv som etniske- eller raseminoriteter. HP mener at å hjelpe folk med å nå sitt fulle potensial samtidig som man beskytter menneskerettighetene langs forsyningskjeden, kan bidra til å bygge sterkere lokalmiljøer, samfunn og økonomier. I kjernen av denne styrkingen ligger behovet for å overkomme den digitale kløften. Mens den utviklede verden er opptatt med å eksperimentere med generativ AI, øker risikoen for å etterlate milliarder av mennesker. Derfor jobber HP med å øke tilgangen til teknologi samtidig som man skaper kurs, læreplaner og partnerskap som styrker underbetjente samfunn. Så langt har selskapet muliggjort digital likestilling for 21 millioner mennesker. Det er en firedobling siden 2021, mens målet er 150 millioner innen 2030.

Som nevnt i vår artikkel om klimavennlig skoleutstyr, gjennomførte HP nylig en global forskningsstudie blant foreldre i India, Mexico, Singapore, Storbritannia og USA for å finne ut hva de føler om klimaendringene og hvordan disse tankene påvirker forbruket deres. Studien viste at 91% av foreldrene er bekymret for klimakrisen – bekymringer som endrer livene og kjøpsvanene deres. Mer enn halvparten (53%) sier at det har påvirket hvordan de ser på det å skulle få flere barn. 43% av respondentene sa i tillegg at et selskaps miljøprofil var viktig når de vurderte en ny mulig arbeidsgiver.

Ifølge studien viser flere foreldre en preferanse for selskaper som aktivt bekjemper klimaendringene. Bærekraft veier tungt for nesten to tredjedeler (64%) av foreldrene når det gjelder produktvalg, mens 60% understreker viktigheten av bærekraftig praksis i selskapene de støtter. Disse tilbøyelighetene vedvarer selv om de fleste foreldre (84%) opplever økte levekostnader, og over halvparten (57%) mener at å endre vaner til en mer miljøvennlig praksis vil ta tid.

Mens foreldrene tar egne grep privat, anerkjenner flertallet også viktigheten av bedriftsansvar. Halvparten av foreldrene (51%) mener at selskaper har et stort ansvar for å holde seg ansvarlige for klimatiltak, ganske mange fler enn prosentandelen av foreldre (36%) som tilskriver samme ansvarsnivå til kundene.

Studien peker klart på nødvendigheten av å investere i mer bærekraftige forretningspraksiser, ikke bare fordi det er i tråd med etiske prinsipper, men også fordi det fremmer dyrking av livslange kundeforhold. Med tanke på studiens betydning, fremhever McCall dens rolle i å veilede både deres egen organisasjon og den bredere IT-bransjen mot en nødvendig endring for å fremtidssikre virksomheter. Det handler ikke bare om å søke bærekraftig påvirkning; det innebærer å sikre at kundene kan blomstre i en stadig skiftende og dynamisk verden. Funnene understreker viktigheten av å omfavne bærekraft som en strategisk tilnærming som gagner bedrifter og det bredere økosystemet.